SOMMER FAHRZEUGBAU
Szukaj 
Sprache: 
Znajdujesz się tutaj: Firma


Zapole
Laucha

Sommer Polska Sp. z o.o.
Zapole 79/4
PL 98-275 Brzeźnio

Tel.:    +48 43 820 35 10
Fax.:   +48 42 288 46 12
E-Mail:
info (at) sommer.pl

Franz Tropsch - Członek Zarządu

Alexander Tietje - Członek Zarządu

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS: 0000128253

Wysokość Kapitału zakładowego 756 000 zł

REGON 730161778

Bank Zachodni WBK

Konto PLN

17 1500 1676 1216 7003 4837 0000

Bank Zachodni WBK

Konto EURO

PL30 1500 1676 1216  7004 2571 0000

SWIFT KOD:  KRDBPLPW

 

 Bank Handlowy S.A. w Warszawie

Konto PLN           

77 1030 1205 0000 0000 8982 2009 

Bank Handlowy S.A. w Warszawie

Konto Euro          

PL55 1030 1205 0000 0000 8982 2017 SWIFT: CITIPLPX