SOMMER FAHRZEUGBAU
Szukaj 
Sprache: 
Znajdujesz się tutaj: Wydawca

Aktualizacja:

Paweł Majchrowski, Dariusz Pilarski

Koncepcja i projekt strony internetowej:

Silke Schwarz
ARTE NERO

Tel.: +49 (0)521 / 39919055
info (at) arte-nero.de
http://www.arte-nero.de

 

Prawa autorskie:

Firma Sommer Polska Sp. z o.o. informuje, że dane zawarte na stronie internetowej służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym. Pomimo dokonywanych uaktualnień i zmian informacji zawartych w niniejszych publikacjach internetowych nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych informacji, a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. Layout i opracowanie strony internetowej w całości jak i jej poszczególne elementy są chronione prawami autorskimi. To samo dotyczy poszczególnych tekstów, schematów, fotografii oraz szaty graficznej. Kopiowanie i ich dalsze przetwarzanie nie jest dozwolone. Otrzymując dostęp do niniejszych stron użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Niniejsza strona zawiera linki prowadzące do innych stron internetowych. Ryzyko z tytułu ich użytkowania ponosi wyłącznie ich użytkownik.

Ochrona danych:
Ochrona wszelkich danych w firmie Sommer Polska ma wysoki priorytet. Wszystkie przysyłane dane przechowywane są i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane adresowe przechowywane są w naszej bazie danych po to, abyśmy mogli na bieżąco informować Państwa o naszych produktach, przedsięwzięciach i o nas samych. Korzystanie przez nas z Państwa danych jest dobrowolne w przypadku braku pisemnych zastrzeżeń lub ograniczeń. Wszystkie nazwy własne produktów i firm występujące w serwisie firmy SOMMER® są zastrzeżone i stanowią własność odpowiednich podmiotów.